Full Original Name: 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
Full English Name: 
Slovenian Quality Assurance Agency
Acronym: 
SQAA NAKVIS
Website: 
http://www.nakvis.si
Street Name: 
Slovenska cesta
Number: 
9
Box: 
40
Postal Code: 
1000
City: 
Ljubljana
Country: 
Telephone: 
+386 1 400 5771
GGP Aligned: